About Us

บล็อค รู้ทันโรคมะเร็ง นี้เป็นเพียงให้ความรู้เกียวกับสมุนไพรที่กินเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งไม่เกี่ยวกับยารักษามะเร็งโดยตรง ดังนั้นการกินสมุนไพรไทยที่หาได้ตามบ้าน ตามสวน ตามไร่ สามารถทานได้ทุกคน ไม่จำเป็นว่าจะเป็นโรคหรือไม่ เพียงแค่ดูแลสุขภาพ ก็สามารถ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง และอาหารการกินก็จะช่วยให้ท่านปราศจากโรคได้
0รู้ทันโรคมะเร็ง ป้องกันด้วยสมุนไพรไทยAdvertisment