สมุนไพรไทยต้านมะเร็ง(Thai Herb Cancer)

สมุนไพรไทยต้านมะเร็ง(Thai Herb Cancer)

ร่างกายของคนเรามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ถ้าร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีมีความสมบูรณ์ แข็งแรงก็จะสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกทำลายด้วยวิธีต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อมะเร็ง ได้แก่ การกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง อาหารมีสารพิษ อาหารไม่สะอาด อาหารมีสารก่อมะเร็ง การไม่ออกกำลังกาย เครียดอยู่เสมอ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทั้งนั้น ดังนั้นการป้องกันการเกิดมะเร็งที่ดี คือ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่เน้นเป็นอาหารธรรมชาติ สมุนไพร มีเส้นใย (fiber) สูง เช่น ผักพื้นบ้านที่อุดมไปด้วย วิตามิน A,E, C เป็นต้น

สิ่งน่าสนใจของเรา


รายชื่อสมุนไพรต้านมะเร็ง
0รู้ทันโรคมะเร็ง ป้องกันด้วยสมุนไพรไทยAdvertisment